Finanční úpadek

Albert Karel (1638-1714) zdědil po svém bratrovi nejen rodový majetek, ale i dluh ve výši necelých 50.000 zlatých. Albert, c.k. dvorní rada, se snažil všemožně vyřešit dotírají finanční potíže, leč neúspěšně. Jednou z cest byla sňatková politika. Jeho první ženou se stala hraběnka Alžběta Polyxena Cavriani. Ta přispěla roku 1698 k rozmnožení majetku koupí statku Větrný Jeníkov za 60.000 zlatých. Ten předala roku 1703, před svou smrtí synovi Karlu Kajetánovi Buquoyovi, spolu s pěti dvory v Uhrách.

I druhý Albertův sňatek s Antonií Renatou Černínovou byl zaměřen na zisk. Manželé roku 1706 marně žádali na císaři Leopoldovi  vrácení dluhu, 50.000 zlatých,  které hraběnka státu poskytla.

Hospodaření Alberta Karla se nemůže vykázat pozitivními výsledky. Ke dni jeho úmrtí 5.10.1714 se výše dluhu vyšplhala na tatřka trojnásobek částky při jeho nástupu do správy majetku. Hospodaření jeho syna Karla Kajetána ( 25.08.1676 - 02.09.1750 ) také nebylo nejlepší.  Nepomohl mu ani prodej Větrného Jeníkova roku 1719 Janu z Minetti za 76.000 zlatých.

Roku 1732 dosáhl celkový dluh rekordní výše 719.499 zlatých a 40 krejcarů. Veškerá aktiva buquoyského majetku přesahovala výši dluhu jen o 104.646 zlatých a 31 krejcarů. Zadluženo tedy bylo 87 procent majetku. Za této okolnosti nezbylo než vyhlásit bankrot.

Na buquoyské statky byla císařem uvalena nucená správa (sekvestratura). Tu vykonával až do roku 1738 nejvyšší dvorský sudí Václav Kazimír Netolický z Eisenberka. Tato správa byla zrušena 14.07.1738, když Karel Kajetán předal majorát synovi Františkovi Leopoldovi (29.11.1703 - 10.10.1767). František se s věřiteli dohodl na postupném uspokojování jejich požadavků. Zároveň se mu povedlo obratným způsobem získat od nich slevu 200.000 zlatých. Dále uzavřel smlouvu o alimentačních povinnostech vůči svému otci a bratrovi Karlu Jakubovi (1715 - 1759).

Na konci roku 1756 činil dluh 398.644 zlatých a s jeho depurací se museli potýkat ještě Františkovi potomci. Jiná byla situace v alodiálním majetku, na nějž se nevztahovala zadluženost majetku fideikomisního. František sice roku 1741 prodal statek Dub, ale přikoupil 1745 statek Certlov a 1760 Mostky.