NEZAŘAZENÉ OSOBY

 • V Adresáři města Plzně z roku 1937 je uvedeno již 11 Tymlů a 1 Tymlová. Spolehlivě v rodokmenu nejsou zařazeni tito :

  • Tyml Jan, dělník pivovaru, Wenzigova 7, choť Marie

  • Tyml Jan, zámečník, Švihovská 10, choť Marie

  • Tyml Matiáš, dělník, Valdštýnova 12

  • Tyml Rudolf, pomocný dělník, Kollárova 39

  • Tyml Václav, dělník, Litická 34


Když jsem si v roce 2001 vytvořil kostru těchto stránek, byla kapitola "Nezařazené osoby" jejich dosti podstatnou součástí. Od té doby jsem do ní sice občas přidával nové údaje, ale především jsem z ní soustavně vymazával jednotlivé body, až se stala pomalu bezvýznamným apendixem. To mne přivedlo k myšlence rozšířit ji o podkapitolku o zajímavých objevech.

 • Největší průvan v "Nezařazených" udělaly Soupisy poddaných Žinkovského panství. Právě jen díky tomuto unikátnímu pramenu jsou prokazatelně doložené zatím jen tušené vazby mezi mnoha různými rodinami a rodokmen vypadá tak jak vypadá a ne jako tři rodokmeny (Svárkov 1, Svárkov 13 a Radochovy) + slepenec několika dalších rodin, u nichž by nezbylo než-li je na věky uvádět pouze na této stránce.

 • Patrně vůbec prvým údajem, který jsem měl (tehdy ještě na papíře) mezi nezařazenými, byl zápis o sňatku ze dne 21.03.1803, kdy si Martin Týml domkář z Lovčic bral za ženu Marii dceru Bartoloměje Tremla ze Březí 18. Dnes ten zápis přečtu celkem normálně, ale tehdy v roce 1992 jsem s písmem žinkovského pana faráře měl velké problémy. Lovčice jsem nepřečetl vůbec a u příjmení Tyml jsem si také nebyl zcela jist.
  A tak mi ten zápis ležel doma nepovšimnut dlouhá léta. Až v roce 2005 jsem se dozvěděl, že Tymlové žili i ve Vojovicích. A ve faře Neurazy, kam spadají Vojovice i Bližanovy, byl veden abecední index všech narozených, oddaných a zemřelých v rozsahu let 1805-1905. Když jsem tedy začal pátrat po vojovické linii objevil jsem i linii bližanovskou, jejíž návaznost do Lovčic a Svárkova jsem dohledal následně. A tím i tento zápis po 15 letech zapadl do kontextu, jako střípek do mozaiky. 

 • V Nezařazených býval odstavec tohoto znění : "V Měčíně čp. 56 se 27.01.1867 narodil Josef Tyml, který zemřel 18.03.1870 v Měčíně 74. V Měčíně 74 se pak ještě 07.10.1871 narodil další Josef Tyml. (Tomuto druhému Josefovi byl dle poznámky v matrice roku 1897 vystaven křestní list - tedy dožil se dospělosti a v tomto roce se nejspíše ženil.) U obou Josefů  je jako matka uvedena Anna Tymlová, nemanželská dcera Marie Tymlové, nájemnice z Měčína, rozené ze Svárkova 1. Potud je to jasné a údaje přímo vybízí zařadit oba narozené Josefy k linii ze Svárkova 1, kde máme svobodnou matku Annu, dceru rovněž svobodné matky Marie. Věc má však zádrhel : jak se smířit s faktem, že tato Anna (*14.11. 1799) porodila své nejmladší dítě dítě až ve svých 72 letech ?" 

  Odstavec jsem uzavřel konstatováním, že pravdu se již nikdy nedozvíme, jelikož není žádný další zápis o nějž by se dalo opřít. Shodou okolností jsem se po úpravě tohoto odstavce  (v lednu 2007) podíval do rubriky prameny a  náhle jsem byl osvícen : Ano Sčítání lidu z roku 1869! A opravdu, nejen že se pro Měčín zachovalo, ale vneslo i jasno do celé záležitosti !  

  Takže v Měčíně 74 žila jako nájemnice žebračka Tymlová Anna (*1799), spolu s dcerou Tymlovou Annou, nádenicí (*1840) a jejím synem Josefem (*1866). Tedy farář se při zápisu zase až tak nespletl, pouze přeskočil jednu generaci, což je dáno tím, že přistěhovavší neúplnou rodinu neznal.