ROZDĚLENÍ RODU

V obsáhlejších rodopisných pracích jsou obvykle rodokmeny pro přehlednost rozděleny na takzvané linie, nesoucí pojmenování dle místa, kde převážně žili jejich příslušníci. Postupoval jsem tak i já. Na níže uvedeném schématu jsou jednotlivé generace očíslovány vzestupně od prvé generace, tedy od Anny Tymlové uváděná roku 1651. Schema naznačuje příbuznost "hlavních osob" Shodné barevné odlišení jednotlivých linií je respektováno i v následujícím rodokmenu.

K prvému rozdělení rodu dochází až ve čtvrté generaci, kdy se před rokem 1720 usazuje Josef Tyml na tzv. Karlovském statku, tedy ve Svárkově čp.13. A hned jeho pěti syny se v páté generaci rod dělí na další linie.

V linii ze Svárkova 1, pocházející od Matěje Tymla, který podědil otcovský statek a byl mladším bratrem uvedeného Josefa Tymla ze Svárkova 13,  je po několik generací znám jen jeden syn. K rozdělení dochází až v  8.generaci a to čtyřmi syny Josefa Tymla. Nejmladší Matěj je zakladatelem "plzeňské linie" a je prvním Tymlem žijícím v Plzni a jedním z prvých dělníků ve Škodových závodech.

Až do páté generace žily všechny známé rodiny Tymlů na území panství Žinkovy. Teprve v šesté generaci odchází Josef Tyml z Radochov do Nedanic a Martin Tyml ze Svárkova 13 do Lovčic. 

V deváté generaci dochází k zajímavému momentu, kdy Kateřina (dcera Matěje Tymla ze Svárkova 13) si vzala za muže Josefa Tymla (1853-1912) ze Svárkova 1.