Územní rozsah žinkovského panství od roku 1654 - schématické znázornění

LEGENDA :

1 ) Rozsah žinkovského panství v roce 1654 :  

  • Historické jádro panství.

  • Část vsi Týniště spadala pod panství Žinkovy a část pod panství Příchovice.

  • Měčín, původně samostatný statek v držení řady majitelů byl připojen k Žinkovům v letech 1610-1710. Poté byl opět samostatným statkem, cca roku 1735 připojen k Červenému Poříčí. Roku 1749 přikoupen opět k Žinkovům.

  • Vesnice Podhůří byla součástí žinkovského panství do roku 1669. (Na mapce není zakreslena.)

2 ) Panství Petrovice a statek Újezd byli připojeny k žinkovskému panství 1739.

3 ) Statek Žitín - připojen k žinkovskému panství roku 1719

4 ) Statek Mečkov byl přikoupen roku 1746. 

5 ) Statek Malinec pak byl přikoupen roku 1796.

 

SEZNAM DRŽITELŮ PANSTVÍ

  1192 Oldřich I. ze Žinkov
1192   Protiva I. (připomínán 1183 – 1219; syn předešlého)
    Půta I. (připomínán 1245 -1252; syn předešlého)
  - 1318 Půta III. (připomínán 1289; + 1318; syn předešlého)
1318 -   Oldřich VI. (připomínán 1317 - 1326; syn předešlého)
  -   Oldřich, Soběhrd a Ojíř (synové předešlého)
  - 1437 Bavor ze Žinkov a Potštejna (připomínán 1396; + 1437; syn předešlého Ojíře)
1437 - 1465 Přibík z Klenové (+1465)
1465 - 1519 Jan z Klenové (vnuk předešlého, syn Buška z Klenové)

 1519

-   Rozdělení všech panství na díly mezi syny předchozího : Jiří a Václav (zemřeli záhy), Přibík (+1521), Šebastián (+1559) a Vilém (+1558)
1542 - 1558 Vilém z Klenové (+1558) – viz předchozí; 1542 koupil díl Žinkov patřící bratru Šebastiánovi. Hejtman kraje plzeňského.
1558 - 1624 Jan z Klenové (+ 08.01.1624), syn předchozího, přikoupil řadu okolních statků.
1624 - 1642 Vilém starší z Klenové, syn předchozího (+1642)
1642 - 1665 Jan Řehoř z Klenové, syn předchozího (+1665)
1665 - 1682 Vilém František a Hartman Ignác (+1682),  synové předchozího; o panství se  roku 1679 rozdělili.
1682 - 1696 Vilém František z Klenového (+1696) po smrti bratra panství opět spojil.
1696 - 1712 Zuzana Františka z Klenového, vdova předchozího a poručnice nezletilých synů; panství prodala.
1712 - 1717 Jan František ze Steinau
1717 - 1750 Maria Terezie ze Steinau, dcera předchozího, (+1766), manželka Františka Václava hraběte z Vrtby (*671 - 20.9.1750)
1750 - 1782 Jan Josef hrabě z Vrtby  (1713 - 07.06.1782), syn předchozí
1782 - 1830 František Josef hrabě z Vrtby, synovec předchozího, (1759 - 27.8.1830)
1830 - 1869 Jan Karel z Lobkowicz (14.01.1799  - 06.06.1878).
1869 - 1883 Filip Schenk ze Stauffenbergu (24.11.1828 - 11.07.1895), manžel Karolíny z Lobkovicz, (29.04.1835 - 05.03.1881), nejstarší dcery předchozího.
1883 - 1897 Jan František z Harrachu (02.11.1828 – 12.12.1909), manžel Marie Markéty z Lobkowicz (13.07.1837 - 02.09.1870), druhé dcery Jana Karla z Lobkowicz.
1897 - 1912 Karel Veselý, stavební rada ve Vídni
1912 - 1913 Arnošt Veselý, syn předchozího
1913 - 1915 Jeroným Colloredo–Mansfeld (03.11.1870 - 29.08.1942)
1915 - 1931 Ing. Karel Škoda
1931 - 1945 Emil Škoda