SČÍTÁNÍ LIDU

Mezi předchůdce dnešních "Sčítání lidu" můžeme zařadit i výše uvedý Soupis poddaných dle víry a Berní rulu. Skutečně prvním celozemským součtem obyvatelstva bylo tzv. Solní sčítání r. 1702 (Seznam konzumentů soli) - repartice solní přirážky na kraje a panství. Zachovaly se bohužel jen výsledné součty, nikoliv údaje o jednotlivcích. 

Roku 1754 dala provést Marie Terezie soupis obyvatelstva v zemích Koruny české, v Horních a Dolních Rakousích, ve Štýrsku, Korutanech, Kraňsku a Tyrolích. Byl první svého druhu v celé Evropě. Další soupis pokračoval až r. 1761. Z těchto sčítání byly v polovině minulého století objeveny sumarizační přehledy ve vídeňských archivech. 

Od roku 1770 organizovalo soupisy vojsko za spolupráce krajských úřadů. Zpočátku se sčítání uskutečnilo fyzickým ověřením údajů jednotlivých osob. Sčítací důstojníci navštěvovali dům od domu a kontrolovali seznamy, poskytnuté vrchnostmi. Téhož roku se obyvatelstvu zakazovalo měnit příjmení a  jednotlivé domy byly očíslovány čísly popisnými.

V roce 1778 bylo nařízeno zavést pro každou konskripční osadu tzv. populační knihu, v níž byli uvedeni všichni obyvatelé podle domů a v nich podle rodin, U jednotl. obyvatel byl uveden věk, pohlaví a rodinný stav, dále byli evidovány nepřítomné osoby a přítomné cizí osoby. Souhrny za osady, panství a kraje byly posléze dělány podle těchto knih až do roku 1831, kdy byla opět nařízena fyzická konskripce. Ta se pak prováděla každý třetí rok až do roku 1851. 

Roku 1857 byl vyhlášen zákon o sčítání lidu, které bylo téhož roku provedeno, jakožto první moderní sčítání lidu v našich dějinách. Uváděla se četnost rodin, odkud kdo pocházel, čím byl, jeho věk, jaký choval dobytek, obcovací řeč, gramotnost, vyznání, atd. Poté probíhala sčítání lidu v desetiletých intervalech s několika výjimkami až do naší doby: 1869 / 1880 / 1890 / 1900 / 1910 / 1921 / 1930 / 1950 / 1961 / 1970 / 1980 / 1990

Sčítací operáty jsou zachovány ze sčítání z let 1857 - 1930 a uloženy v Okresních archivech. (Příslušně dle rozsahu bývalých okresů v době sčítání - např. operáty pro Červené Poříčí, dnes okres Klatovy, jsou uloženy v Okresním archivu Plzeň-jih v Blovicích, protože se dříve jednalo o politický okres Přeštice).

Z důvodu ochrany osobnosti bude rok 1930 bude zpřístupněn až za několik let.


V rodokmenu jsou zapracovány tyto sčítací operáty :

 • Z roku 1869 pro 

  • Měčín 74

  • Nedaničky 11

 • Z roku 1890 pro 

  • Nedaničky 11

  • Nedaničky 14

 • Z roku 1910 pro :

  • Červené Poříčí 45

  • Nedaničky 11

  • Plzeň, Sladkovského 6/308

  • Plzeň, Táborská ulice 14/638

  • Vochov 43

 • Z roku 1921 pro :

  • Bližanovy 19

  • Kokořov 15

  • Merklín 53

  • Nedaničky 11

  • Pohoří 16

  • Svárkov 1

  • Svárkov 13

  • Svárkov 4

  • Vojovice 6