OBECNÍ ARCHIVY

V obecních archivech lze nalézt mimo kronik a účetních knih i různé evidence obyvatel, přehledy vydaných domovských listů a další rozmanité materiály. Samozřejmě, že nejrozsáhlejší evidence měla Plzeň se svými Přihlašovacími a rejstříkovými listy. V nich jsou zachyceny i osoby, které žili v Plzni po přechodnou dobu.

V této rubrice je možné zmínit i tiskem vydávané adresáře obyvatel velkých měst (Vídeň, Praha, ale i Plzeň, aj.). Ty by totiž bez údajů poskytnutých právě z městských evidencí, nikdy vydány být nemohly.


Díky pramenům ze smědčického obecního archivu jsem vypátral a správně zařadil rodinu hospodského Karla Tymla, na kterého mne upozornil ve Smědčicích dodnes patrný nápis "Restaurace u Tymlů".  

Z Rejstříkových listů vedených "Popisným úřadem Královského města Plzně" byly nejen doplněny údaje o známých rodinách, ale objevil jsem i novou rodinu z Červeného Poříčí, která byla opět rekonstruována pomocí údajů z červenopoříčského obecního archivu .

 

V Plzni vyšly tiskem tyto Adresáře :  

1909 - Liškův Adresář Královského města Plzně v němž jsou uvedeni :

 • Tyml Antonín, hoblíř, Kollárova 527

 • Tyml František, kočí, Táborská 638

 • Tymlová Antonie, vdova po kotláři, Karlova 423

1921 - Adresář města Plzně v němž jsou uvedeni :          

1937 - Adresář města Plzně v němž jsou uvedeni :

 • Timmel Josef, insp.st.drah v.v., Dvořákova 8, choť Marie

 • Tyml Alois, dělník, Vodičkova 15, choť Františka

 • Tyml Antonín, zat.strážník, Měděná 9

 • Tyml František, kočí, Táborská 14

 • Tyml František, tesař, Ovocná 15, choť Anežka

 • Tyml František, dělník, Táborská 14

 • Tyml Jan, dělník pivovaru, Wenzigova 7, choť Marie

 • Tyml Jan, zámečník, Švihovská 10, choť Marie

 • Tyml Jaroslav, soustružník, Měděná 9, choť Anna

 • Tyml Matiáš, dělník, Valdštýnova 12

 • Tyml Rudolf, pomocný dělník, Kollárova 39

 • Tyml Václav, dělník, Litická 34

 • Tymlová Terezie, úřednice, Nám. Dra V.Petáka 24