Stabilní katastr (Svárkov 1837)

Nerovnoměrnost ve zdanění vrchnostenského a poddanského majetku spolu se stoupajícími finančními požadavky státu si již dávno žádaly reformu. 02.08.1806 byly zahájeny přípravné práce na novém katastru. 21.08.1810 přešlo vypracování nového systému pro pozemkovou daň z působnosti Dvorské kanceláře do působnosti nově vzniklé sedmičlenné komise.

Ta pod vedením Kristiana Wurmsera pracovala koncepčně, cílevědomě a na vědecké bázi. Důsledně připravovala technickou i legislativní stránku. Trpělivým vysvětlováním dosáhla vydání všech dílčích právních aktů, i když musela tajit jejich návaznost. Její snaha vyvrcholila 23.12.1817, kdy František I. patentem rozhodl o podrobení dani všech pozemků bez zvýhodnění a o jejich přesném zaměření.

Přesné trigonometrické zaměření provádělo v terénu několik polních měřičských skupin. Na Moravě a ve Slezsku skončily práce v roce 1836, v Čechách se vyměřovalo v letech 1826-1843. Výsledkem byly přesné a podrobné katastrální mapy v měřítku 1:2.880 (1 rakouské jitro v terénu = 1 palec čtverečný na mapě) zvlášť pro každou katastrální obec.

Zaměřené pozemky "parcely" dostaly svá parcelní čísla, platná mnohde dodnes. Po ukončení zdlouhavých oceňovacích prací mohl vstoupit stabilní katastr v platnost. To se stalo na Moravě v roce 1851 a v Čechách v roce 1860.

Z katastrálních map vzniklých při vyměřování byly zhotoveny tzv. císařské otisky a dále kolorované tisky pro polní měření ke zjišťování (indikování) změn - tzv. indikační skici. Na větších parcelách bývá uvedeno kromě parcelního čísla i jméno majitele s číslem popisným. Jednotlivé kultury jsou od sebe barevně odlišeny.

Indikační skica Svárkova je na ukázce níže. Císařské otisky jsou již částečně přístupné na internetu.