Poddanská přiznání TEREZIÁNSKÉHO KATASTRU

Roku 1711 bylo rozhodnuto o opravě dosavadního katastru - tedy Berní ruly. Vytvořena byla 11-ti členná rektifikační komise, připravující reformu, jež by zaručila spravedlivější rozdělení daně mezi poddané a podchytila všechny jejich ekonomické možnosti. Proto bylo třeba pořídit od základu nový katastr mapující celou zemi.

Poddanská přiznání, čili  "fase", byla vlastně prvou přípravnou fází nového katastru, který vstoupil v platnost až k bernímu roku 1748. Kromě přiznání poddanských, byla pořizována přiznání duchovní (tzv. duchovní tabely, zachycující stav všech kostelů, kaplí, far a škol, jimi odváděné poplatky desátky a jiné), městské (obdobné s poddanskými) a dokonce i vrchnostenské (nemovitosti, peněžní a naturální důchody, roboty poddaných).

Obsáhlá poddanská přiznání vypracovávaná vrchnostmi se v rektifikační kanceláři scházela v letech 1713-1715. (Většina však roku 1713, proto je obvykle v literatuře uváděna tato datace). Zde byla ihned revidována, žádána byla vysvětlení nejasností, eventuálně i přepracování celé fase. Vyřizování této agendy se protáhlo až do roku 1716 a končilo pro každé panství přijetím fase k dalšímu řízení.

Poddaní jsou zde zapisováni postupně dle jednotlivých vsí, pořadí usedlostí je obvykle zachováno dle berní ruly. Návaznost na ni je dodržena i v textu, poněvadž u každé usedlosti je uveden její držitel z dob ruly. Toto pak ukazuje na vývoj pozemkové držby, dělení či zcelování gruntů, vznik nových většinou drobných usedlostí a chalup. Nenajdeme zde ani podruhy ani bezzemky i když provozovali řemeslnou živnost. Ta je uváděna jen u držitelů půdy.  


V poddanské fassi pro Svárkov na tymlovském statku uveden Matouš Tyml, hospodařící na 23 rolích o výměře 31 strychů. Dobytek neuveden.