Revisitace berní ruly (1674)

Po zavedení berní ruly do praxe se projevily nedostatky - podhorské kraje byly, vzhledem k menším výnosům na osedlého tj. berní jednotku, jednoznačně znevýhodněny. U těchto panství, kde došlo ke stížnostem, se provedla revisitace, která nahradila berní rulu. Vzniká tak vlastně nový, leč neúplný katastr a to postupně v letech 1667 - 1682. Obsah je shodný s berní rulou, navíc je zde kolonka s uvedením hospodáře z doby předešlého katastru tj. berní ruly. Berní rula doplněná revisitací platila jako podklad pro vyměřování berně až do roku 1748. Knihy jsou děleny dle krajů a uloženy ve Státním ústředním archivu v Praze. 

Na žinkovském panství byla provedena Revisitace v srpnu 1674. Ve Svárkově je již osazeno 9 statků. 

Na tymlovském statku je stejný hospodář jako v době Berní ruly, tedy  Jan Tyml (zde psáno Timel) - hospodařící na 24 stychách rolí a vlastnící 1 koně a 2 voly do potahu, z dobytka pak 3 krávy a 2 jalovice.

V těchto dobách po třicetileté válce bylo zbídačení v celé zemi veliké. Pro zajímavost je to vidět i ve Svárkově, kde  v této době choval koně, voly a dobytek pouze Jan Tyml a Jan Volf. Ostatních sedm statků má v těchto rubrikách prázdno.