Příjmení TYML


 Původ příjmení

Josef Beneš ve své rozsáhlé publikaci  "O českých příjmeních" (Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1962) řadí příjmení Tyml mezi příjmení odvozená z jmen křestních a starých osobních jmen. Předpokládá, že jméno Týml bylo odvozeno z domácké podoby křestního jména Timotěj a tedy má stejný prapůvod jako příjmení Týma, Tůma a podobně. Cituji z uvedené publikace :

(XVII) Příjmení s příponami obsahujícími -l

Přípony obsahující souhlásku -l- se objevují při tvoření jmen i v jazycích, jiných, např, v němčině kde dodávají slovům zdrobňující a laskající význam. Jaký dodávají českým jménům? Např. v jihočeských nářečích má přípona -al význam zdrobňovací: na Prachaticku přejímali Čechové zdrobnělé německé podoby osob­ních jmen s nářeční příponou -ä, -ai (Tonä, Tonai) s příponou -al: Tonal, Paval, Šeksal ap.

Naproti tomu jsou příjmení, která mohou být z českých domáckých tvarů křestních jmen, ale jsou psána, podle německého způsobu výslovnosti, tedy bez -e-. Patrně nebyla u nich pociťována etymologická souvislost s českými základními jmény a vědomí, jak byla utvořena. Jde asi o tyto případy: Frantl; Hančl; Jandl. Jirkl (Jiří Šmejdl, jinak Jirgl kožišník: Mostecký, Dějiny Vodňan I, 224, krejčí Jiří iinak Jirgl t. 280), Jůzl; Korejzlová; Mašl, Matějl, Mátl, Mikšl; Pachl, Pečl, Pechtl, Pešl (Peschl, Pöschl), Pícl. Pichl, Praschl; Rajdl, Rajšl, Randl, Reml, Robl, Rochl, Rysl, Rýzl; Šachl, Šantl, Štěpl (Štéppl); Tomandl, Tondl, Tušl, Toušlová, Týml (Tejml, Timml), Týrl, Tyřl; Václ, Vachl, Varcl, Zikl.  


Podoby příjmení v pramenech

Ve starých listinách jsem příjmení členů rodu nalezl v mnoha podobách (Tyml, Týml, Timl, Timel, Tiemel, Tymel) a dále pak některé uvedené varianty se dvěma „m“.

Jistou výjimkou je pak v Soupise poddaných z roku 1714 uvedený název statku „Grund Tűmlowský“ na němž je však o řádek níže paradoxně uveden „Mathaus Týml“. Přehlasované „ű“ se v nalezených zápisech jinak nevyskytuje.

Rovněž tak se u Tymlů pocházejících ze Svárkova nevyskytuje varianta jména s "Th.." (např. Thűmmel - občas jsem dotazován na souvislost s agentem A54). Avšak varianta Thymel se občas objevuje v rodokmenu "moravskoslezských" Tymlů. 

Dříve se prostě na pravopisnou podobu příjmení tolik nedbalo a proto se do současnosti mohly přežít i odchylné varianty téhož příjmení (Šnajdr - Schneider). Například v daňových soupisech obce Červené Poříčí je uváděn domkář Matěj Tyml každý rok jinak : 1901 - Timel, 1902 - Tyml a 1903 - Timl. Hlavní je, že platil daně.

I v evidencích obyvatelstva města Plzně jsou příslušníci rodu uváděni v různých tvarech téhož příjmení. Ale je nutné poznamenat, že v adresáři z 1937 je již všech 12 lidí uvedeno zcela jednotně : Tyml. (Výjimkou je zde Josef Timmel, vrchní revident čs.st. drah, ten však pocházel ze Štítar na znojemsku a s naším rodem Tymlů zřejmě neměl žádnou spojitost.)

Vpravo uvádím výtah četnosti podobných příjmení z tabulek ze serveru Ministerstva vnitra, týkající se četnosti mužských a ženských příjmení v České republice. Nutno však poznamenat, že v těchto tabulkách jsou uváděna pouze jména od četnosti 4 a více. (Tj. až  k 34.599 Nováků).

Zatím ale neznám žádnou linii rodu, jejíž příjmení by se od zažité většinové podoby Tyml či Týml nějakým způsobem odlišovalo. Ale třeba jednou potkám nějakého Tejmla, kterých je na plzeňsku hodně, zapátrám mu ve předcích a kdo ví ....


Četnost příjmení v České republice

  1994 2004   1994 2004
Tyml 91 93 Tymlová 112 115
Týml 44 47 Týmlová 51 53
Dyml 10 10 Dymlová 14 14
Tejml 115 115 Tejmlová 116 122
Temel 33 35 Temelová 46 46
Teml 24 24 Temlová 30 27
Temlík 61 61 Temlíková 61 60
Timel 10 8 Timlová 5 5
Tinl 7 7 Tinlová 11 10
Týmal 42 41 Týmalová 44 46
Tymel 37 37 Tymelová 10 11

A poznámka nakonec : zásadně píši všechny Tymly a Týmly bez čárky, aby v databázích nedocházelo ke zmatkům při vyhledávání konkrétní osoby a abecedním řazení. 

Například můj děda Josef Tyml má na rodném listu uvedeno příjmení Tyml, na úmrtním pak Týml. Zkrátka na té čárce zase až tak nezáleží.