Genealogie rodu TYMLŮ

Vítám Vás na stránkách věnovaných genealogii rodu Tymlů a zdravím zde všechny návštěvníky, kteří jsou zde poprvé, ať už je na tyto stránky přivedlo cílené hledání, či jen náhoda. Obzvlášť zde pak vítám ty, kteří se sem vracejí opakovaně pro zájem o zveřejněné informace. 

Když jsem v dubnu 1990 poprvé zavítal do archivu v Brně, měl jsem v úmyslu v těch "špatně psaných" archiváliích nalézt alespoň jméno otce mého pradědy. A začátky byly opravdu krušné, měl jsem chuť ihned odejít, a rozhodně jsem netušil, že tento koníček mne bude držet ještě devatenáct let poté. 

Na této stránce se věnuji rodokmenu Tymlů sedláků ze Svárkova na jižním plzeňsku, z něhož pochází i má matka. Na genealogii tohoto rodu jsem začal pracovat již okolo roku 1992, soustavněji však až od roku 2001. K čemuž mám hned tři důvody : 

  • Jako rod mé matky je mi nejblíže, hned po rodu vlastním.

  • Naprosto praktickou skutečností je, že brněnský archiv (ale i ten třeboňský) je trošku z ruky. Na rozdíl od plzeňského, kam se mohu odpoledne na hodinku stavit pěšky cestou z práce.

  • A posledním zajímavým důvodem je četnost příjmení : V roce 2004 žilo v České republice 140 mužů nesoucích příjmení Tyml či Týml. A tudíž jsem v začátcích svého bádání předpokládal, že všichni žijící Tymlové by mohli mít svého společného předka. Dnes již vím, že to platí pouze z polovice. Leč v případě mého příjmením ČECH, které je se svojí  četností 6.514 mužů 41.nejčastějším příjmením v republice, je skoro zbytečné oslovovat jiného Čecha, zda-li náhodou nejsme příbuzní.

Na těchto stránkách se tedy snažím dát ucelený rámec výsledkům mého bádání a nabídnout Vám je k prostudování. Máte-li jakýkoliv dotaz, podnět či informaci, nestyďte - pište a mailujte na mou adresu.

V následujících kapitolách naleznete rodokmen a další drobnosti z historie jednotlivých linií rodu, tak jak je budu postupně doplňovat. Na úvod bych však ještě předeslal pár důležitých poznámek :

  • Všechny  Tymly a Týmly píši zásadně bez čárky, více v kapitole o příjmení .

  • Rodokmen končí zároveň s veřejně přístupnými archivními prameny, tedy převážně údaji ze Sčítání lidu z roku 1921. Údaje o osobách mladších, v této veřejné prezentaci zmiňuji jen letmo či vůbec.

  • Nestyďte se mi napsat. Rád zodpovím na každý dotaz a především uvítám jakékoliv informace vedoucí k doplnění rodokmenu. (Ať již zde zveřejněného, či neveřejného.) Má adresa je : michal.cech@seznam.cz.

  • Současní Tymlové však mohou mít kořeny i v druhém rodu Tymlů, který pochází ze severomoravské vesnice Kouty (dnes součást města Kravaře). Rodokmen těchto Tymlů má zpracován pan Lubomír Tyml ze Šumperka.

  • V červnu 2007 jsem dokončil akci, kdy jsem korespondenčně oslovil Tymly na cca 150 adresách. Alespoň touto cestou děkuji za přišlé pochvalné e-maily.

Aktualizace 2009 : v plzeňském oblastním archivu se zničeho nic odkudsi objevila až do teď ztracená letinská matrika z let  1689 - 1766!!!  Více o tom v pramenech. K 15.06.2009 jsem údaji z této matriky doplnil rodokmen.

  • Cca od 2012 byly stránky na samostatné adresy vypnuty, nahrál jsem je však dříve i sem, jako součást mých stránek.

  • Drobná doplnění o náhodně nalezené údaje: 03.02.2015, 07.01.2017.