Úvod

Vývod předků

Historie Podoláků (2015)

Genealogie Tymlů ze Svárkova

Úvod

Příjmení

Výskyt

Prameny

Rozsah žinkovského panství

Soupis poddaných dle víry

Berní rula

Revisitace berní ruly

Soupisy poddaných

Poddanské přiznání

Pozemkové knihy

Matriky

Josefský katastr

Stabilní katastr

Sčítání lidu

Obecní archivy

Napsali o Janu Tymlovi

Blovický zpravodaj

Současné databáze

Rozdělení rodu

Rodokmen

Jsme příbuzní ?

Nezařazené osoby

Kde žili :

Svárkov

Svárkov čp.1

Svárkov čp.6

Svárkov čp.13

Smědčice čp.62

Vochov čp. 43

Vojovice čp. 6

Další práce

Další rodokmeny

Pomůcky a zajímavosti

Odkazy

Fotogalerie

O mně